mini28 верасня 2012г.у кінaзале Беларускага музея ў Гайнаўцы адбылася чарговая літаратурная сустрэча з цыклу "Кірыліцай пісанае". Госцем была Анна Радзюкевіч – намеснік галоўнага рэдактара ,,Przeglądu Prawosławnego", аўтарка артыкулаў і кніжак аб праваслаўі не толькі ў Польшчы але і на цэлым свеце. Тэма сустрэчы:" На стыку цывілізацыі.

 

Думка патрыярхы Масквы і цэлай Русі Кірыла." Штуршком да гэтай сустрэчы быў візіт патрыярхы ў Польшчы. Наведаў ён таксама і нашую Гайнаўку. Асобы, якія прыйшлі на сустрэчу маглі шырэй даведацца аб яго жыцці і духоўнай дзейнасці. Апошнім часам выйшлі дзве кніжкі прысведчаны асобе патрыярхы, аб якіх таксама гаварыла спадарыня Ання Радзюкевіч.

 

Сустрэчы з цыклу ,,Кірыліцай пісанае’’ зарганізаваныя пры фінансавай дапамозе Міністэрства Адміністрацыі і Цыфрызацыі.

 01

 

02

 

03

Анджэліна Масальская

Fot. Agnieszka, Tomasz Tichoniukowie