0064_miniW 2013 r. Muzeum Białoruskie w Hajnówce świętuje 30 lat szczytnej idei jaką było stworzenie „Domu Białorusina” właśnie w Hajnówce. Przez cały rok wszystkie wydarzenia realizowane przez Muzeum organizowane są pod hasłem 30 lat. W minioną sobotę jednak odbyło się uroczyste zaakcentowanie jubileuszowego roku. Data uroczystych obchodów była nieprzypadkowa, bowiem dokładnie 29 VI 1983 roku plac w centrum Hajnówki został przeznaczony na budowę przyszłego Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej.

Na uroczystość przybyli liczni goście, a wśród nich: senator Włodzimierz Cimoszewicz, wicemarszałek Województwa Podlaskiego Walenty Korycki, przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Jarosław Małecki, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Mikołaj Janowski, dyrektor Centrum Kultury Białorusi przy Ambasadzie Republiki Białoruś Eduard Szwajko, burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk, wójt Gminy Hajnówka Olga Rygorowicz, przewodnicząca Rady Miasta Hajnówka Alla Gryc, były burmistrz Miasta Hajnówka Anatol Ochryciuk, były Naczelnik Miasta Hajnówka Stanisław Kostera, były dyrektor Muzeum Jan Karpiuk, były viceprezes Muzeum Jan Chilimoniuk, jak również obecni wiceprezesi Jan Karczewski i Aleksander Charkiewicz, Redaktor Naczelny Tygodnika Niva i Radia Racja Eugeniusz Wappa, projektant obiektu Muzeum Jan Kabac, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Halina Wojskowicz, Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury Rościsław Kuncewicz, goście Grupy „Tworczaść” z Brześcia na Białorusi, prezes Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziowdach Doroteusz Fionik, członkowie Stowarzyszenia Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej, przedstawiciele mediów. Zaproszeni goście przekazali pamiątkowe kwiaty i upominki, odczytano również listy od współpracowników: Międzynarodowego Stowarzyszenia Białorusinów Świata „Baćkauszczyna” z Mińska oraz Towarzystwa „Radzima” z Mińska, a także Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża” , Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Specjalnie na tą okazję została wydana i zaprezentowana podczas sobotniej uroczystości publikacja „Muzeum Białoruskie w Hajnówce. 30 lat – Historia, Fakty, Ludzie” obejmująca rys historyczny, przedstawienie sylwetki głównego budowniczego Muzeum śp. Konstantego Mojsienię, wspomnienia pracowników, działaczy społecznych i osób współpracujących ze Stowarzyszeniem, jak również opis współczesnej działalności Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Wydawnictwo dodatkowo wzbogacają liczne fotografie, ryciny i przedruki z muzealnej kroniki. Specjalnie z okazji Jubileuszu obecny dyrektor Muzeum – Tomasz Tichoniuk uhonorował okolicznościowymi statuetkami działaczy Stowarzyszenia, pracowników i osób współpracujących z instytucją. Na zakończenie wystąpił z koncertem zespół Hay z Białegostoku.

Przybyli goście mogli obejrzeć również nową wystawę poświęconą historii i współczesnej działalności instytucji.

Uroczystość prowadziły muzealne konferansjerki Paulina Pawluczuk – Kośko i Mariola German.

Uroczyste obchody Jubileuszu, podobnie jak wydanie publikacji, było możliwe dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji. W wydaniu publikacji wsparcia finansowego udzieliła również Ambasada Republiki Białoruś w Polsce.

Agnieszka Tichoniuk