0086 miniPierwsze wzmianki na temat wsi Szczyty (gm. Orla) sięgają pierwszej połowy XVI wieku, kiedy to należała ona do rusko-litewskiego rodu Szczytów. Znajdują się tu takie zabytki jak cerkiew parafialna Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela z dzwonnicą oraz cmentarz prawosławny z drugiej połowy XVIII wieku. We wsi od 2011 roku działa również Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej „Szczyty”, prowadzone przez Związek Młodzieży Białoruskiej.

To tutaj 3 sierpnia 2014 odbył się trzeci w tym roku festyn z cyklu „I tam żywuć ludzi”, organizowany przez Muzeum Białoruskie w Hajnówce. Na scenie wystąpiły zespoły TRZY PALCE (Orla) , HAY (Białystok), DEKADA BAND (Białystok), ART. PRONAR (Narew). Imprezę poprowadziły tradycyjnie już od 2009 roku Mariola German i Paulina Pawluczuk-Kośko. Nie mogło również zabraknąć muzealnego kramiku z literaturą białoruską i rękodziełem ludowym.

ORGANIZATOR: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce


PARTNER: Urząd Gminy Orla / Gminy Ośrodek Kultury w Orli, Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej „Szczyty”.

Festyn realizowany jest dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji

A.Wawreszuk,

foto: A.Tichoniuk