26 кастрычніка ў Беларускім музеі ў Гайнаўцы адбылася чарговая сустрэча з цыкла ,,Кірыліцай пісанае’’. Гэта цыкл літаратурных вечарын, якія ад многіх гадоў рэалізуе бібліятэка, якая знаходзіцца ў Беларускім музеі. На гэты раз са сваёй кніжкай ,,Надзея аж па гарызонт’’ прыехала да нас Барбара Гаральчук.

Odsłony: 3715
pa
11
2016
Drukuj Email

214 października 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 oraz przedszkolaki z Przedszkola nr 1 w Hajnówce wraz z wychowawczyniami poznawali lokalną tradycję i sztukę w ramach projektu „PRZYGRANICZNY ALIANS ETNICZNY".

Odsłony: 3627

16.07.08 podlasieJeszcze do końca października 2016 można nadsyłać prace na konkurs.

Odsłony: 3840

37Starzyna to wieś wymieniana już w 1721 r. W uroczysku Starzyna znajdowała się straż leśna. Nazwa Starzyna ma pochodzenie topograficzne, to stary grunt od dawna leżący odłogiem, w przeciwieństwie do nowiny- ziemi niedawno wziętej pod uprawę.Do II wojny światowej na terenie parafii we wsi Starzyna istniała drewniana kaplica pw. Matki Bożej Łaskawej. Dziś to malownicza miejscowość położona przy granicy z Białorusią zamieszkała zaledwie przez kilkanaście osób.

Odsłony: 3443

36

Borysówka to wieś powstała w XVIII wieku. W 1847 roku stały tu 44 domy, w których mieszkało 214 osób. W 1861 roku w wyniku uwłaszczenia chłopów wieś otrzymała 21 nadziałów (tzw. uczastków).

Odsłony: 3901

30

Kojły to wieś położona gminie Czyże. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z Lustracji Województwa Podlaskiego z 1576 Kojły wspominane są jako wieś należąca do dóbr królewskich i zamieszkiwanej przez osoczników i pszczelarzy.

Odsłony: 3612

12Mokre powstało w ramach dóbr boćkowskich należących do Sapiehów. Jest wymieniane w kronikach już w 1577 roku. Na przełomie XIX i XX wieku należało do dóbr Knorydy Podleśne rodziny Korsaków. Wieś liczyła w 1921 roku 34 domy i 170 mieszkańców, w tym 161 prawosławnych i 9 katolików. Dziś zamieszkuje 84 mieszkańców.

Odsłony: 3099

16.07.08 podlasieStowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce już od 2005 roku organizuje konkurs fotograficzny. W tym roku przypada XII jego edycja. Tematem konkursu jest PODLASIE, z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, całą mozaiką kulturową. Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości. Konkurs ma charakter otwarty mogą wziąć w nim udział wszyscy chętni zarówno z Województwa Podlaskiego jak i z Polski, profesjonaliści, jak i amatorzy.

Odsłony: 4302

19

Eliaszuki to wieś położona gminie Narewka. Wieś powstała w połowie XVIII wieku, a początkowa nazwa brzmiała Iliaszuki. Nazwa ta związana jest z rodziną Iliaszuków, którzy założyli wieś na granicy folwarków Lewkowo i Łuka. Uzyskali oni pozwolenie na założenie pasiek, na polanach powstałych w wyniku trzebieży lasów.

Odsłony: 3773

15k

Koszele to wieś w województwie podlaskim położona w gminie Orla powiatu bielskiego. Pierwsza wzmianka o Koszelach pochodzi z aktu nadania praw magdeburskich miastu Bielsk z 1495 roku.

Odsłony: 4052

06s

Mrok w Sali. Widzowie wchodzą do sali kinowej Muzeum Białoruskiego. Zajmują miejsca. Okazuje się, że nie wszystkim wystarcza miejsc siedzących. Sala wypełnia się. Domykają się drzwi. Rozlega się dźwięk cymbałek raz w jednym końcu sali, raz w drugim.

Odsłony: 3843

 

12Kiermasze rękodzieła ludowego, koncerty zespołów z Polski i Białorusi, ziemniaczane przysmaki, warsztaty lepienia w glinie, tkania na krosnach- to wszystko można było zobaczyć w niedzielę 5 czerwca 2016 roku na 12. Białoruskim Festiwalu Etnograficznym w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Odsłony: 4221

0225 – 29 stycznia 2016 r. w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbywały się Ferie w Muzeum. Szesnaścioro dzieci z hajnowskich szkół miało możliwość spędzenia czasu kreatywnie i aktywnie. Zajęcia prowadzone były przez animatora kultury – Beatę Aleksiejuk.

Odsłony: 4204

04Zakończył się roczny projekt inwestycyjny stowarzyszenia. Projekt polegał na modernizacji dachu budynku oraz odnowieniu części wystawowej obiektu.

Odsłony: 3804

42W Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbyła się wystawa fotografii i rysunków z podróży nieżyjącego już znakomitego fotografika i operatora obrazu Mikołaja Nesterowicza.

Odsłony: 5723