15k

Koszele to wieś w województwie podlaskim położona w gminie Orla powiatu bielskiego. Pierwsza wzmianka o Koszelach pochodzi z aktu nadania praw magdeburskich miastu Bielsk z 1495 roku.

 Wieś jest zatem starsza niż pobliska Orla. Początkowo Koszele zamieszkiwali bojarzy, do których obowiązków należał nadzór nad fragmentem traktu z Bielska do Kamieńca Litewskiego pomiędzy Redutami i Wólką oraz roznoszenie poczty. Życie mieszkańców Koszel było nieodłącznie związane z Orlą. Wykonywali liczne obowiązki względem znajdującego się w Orli dworu, odrabiali pańszczyznę w dworskich folwarku. W 1577 roku Koszle jak i cała włość orlańska, do której należały, stały się własnością białoruskiego rodu Radziwiłłów. W ich dobrach pozostały przez prawie trzy wieki. Wiek XX przyniósł Koszelom liczne nieszczęścia. Ludność Koszel podobnie jak duża część ludności Podlasia udała się w bieżeństwo. Po powrocie zastali wieś doszczętnie zniszczoną. Z trudem odbudowane domostwa przetrwały niewiele ponad dwie dekady. W 1944 roku wycofujące się wojska Wehrmachtu ostrzelały wieś, co spowodowało liczne pożary, których uniknęło zaledwie kilka chat. Koszele do dziś znane są z wyplatania koszy z wikliny i tzw. „korobek" ze słomy.

12 czerwca 2016 r. w Koszelach właśnie odbył się pierwszy w tym roku a czterdziesty dziewiąty licząc od początku, czyli od 2009 roku białoruski festyn organizowany przez Muzeum Białoruskie w Hajnówce. Festyn odbył się przy świetlicy wiejskiej na specjalnie wybudowanej przez gminę i sołtysa wsi scenie. Festyn otworzył dyrektor Muzeum- Tomasz Tichoniuk oraz Piotr Selwesiuk - Wójt Gminny Orla .

W przygotowanym koncercie wystąpiły białoruskie zespoły: 1/3, ORLANIE, WERWOCZKI, FERMATA z Orli, MALINKI z Malinnik, a także METRO i RETRO BEATS z Hajnówki a na zakończenie ART.PRONAR z Narwi, przy którym publiczność nie mogła już usiedzieć na ławkach- kto mógł poszedł w tany.

Nie mogło zabraknąć również kramiku muzealnego z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym.

Na jubileuszowy pięćdziesiąty festyn z cyklu „I TAM ŻYWUĆ LUDZI" zapraszamy do Eliaszuk w gminie Narewka już 19 czerwca 2016 r.

ORGANIZATOR: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

PARTNER: Urząd Gminy Orla / Gminny Ośrodek Kultury w Orli

Festyn realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tekst/fot. A.Tichoniuk