1417 grudnia 2019 w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbyły się warsztaty plastyczne, które prowadził hajnowski artysta – malarz - Daniel Gromacki.

Technika jaką poznawały dzieci nie była prosta- była to monotypia- jedna z technik graficznych. Technika ta wyróżnia się spośród technik graficznych tym, że można wykonać tylko jedną odbitkę. Dzieci najpierw wycięły w papierze różne kształty-ptaki, drzewa, chmurki a następie ułożyły z nich kompozycje na matrycy z farbą drukarską. Po wykonaniu odbitki na białym papierze powstały przepiękne, pomysłowe prace oddające dziecięcą fantazję .... Uczestnikami warsztatów były dzieci ze szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu "Przygraniczny alians etniczny", realizowanego dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Miasta Hajnówka.

Agnieszka Tichoniuk
Fot. A. Tichoniuk