15W ramach spóźnionej w tym roku Nocy Muzeów 30 grudnia 2021 w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce otwarta została wystawa podsumowująca plener malarsko - rzeźbiarski.

 

Plener odbył się w X – XI 2021 w Hajnówce. W plenerze wzięli udział artyści: Daniel Gromacki, Jan Milczarek, Stanisław Poskrobko, Marek Sapiołko, Mirosław Zdrajkowski. Na wystawie zaprezentowano ponad 20 obrazów oraz rzeźb pokazujących artystyczną interpretację małej ojczyzny, a więc, ławkę z babcią i dziadkiem, kołodzieja, czy kiszenie kapusty w beczce. Na straży domostwa stoi Duch Puszczy a na sopiłce gra grajek w ludowej koszuli. Motyw wyszywanego płótna w formie fragmentu ręcznika obrzędowego pokazującego ciężką pracę chłopa przewija się na obrazie Mirosława Zdrajkowskiego. Mała Ojczyzna to również drewniane chaty w zimowej odsłonie, oraz chaty kolorowe i wsie bardziej odrealnione jak u Daniela Gromackiego. Niespodzianką dla organizatora pleneru był obraz Mirosława Zdrajkowskiego pokazujący nieistniejący już hajnowski zespół Veritas. Powstałe podczas pleneru prace można będzie oglądać w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce przez najbliższe miesiące.

Podczas Nocy Muzeum można było zwiedzać również wystawy stałe z eksponatami etnograficznymi pokazujące życie na wsi wzbogacone o ciekawą makietę podlaskiej wsi, czy nagrania filmowe. Dostępne były również czasowe wystawy malarstwa Ewy Klimek i Małgorzaty Klimowicz, oraz wystawa plastyczna dzieci i młodzieży - efekt 3.konkursu „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem”. Kto nie znał jeszcze wyników 15. edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa '2021” mógł podziwiać przepiękne zdjęcia laureatów wybrane spośród nadesłanych niemal 500 fotografii Podlasia. Dostępna była również wystawa dokumentalna „30 lat Muzeum Białoruskiego w Hajnówce”.

Oprawę muzyczną podczas Nocy Muzeum zapewnił muzyk grający na akordeonie Grzegorz Drużba z Hajnówki.

Noc Muzeum odbyła się w ramach zadania publicznego pt. „Przygraniczny Alians Etniczny” współfinansowanego z budżetu miasta Hajnówka.

Agnieszka Tichoniuk