Dziewczynki pozują do zdjecia przed swoimi pracamiMuzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce zorganizowało czwartą już edycję konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem".

 

Konkurs poświęcony został historii i kulturze Podlasia oraz zamieszkującym go od wieków mniejszościom narodowym i etnicznym.

Celem konkursu było pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego, kształtowanie tożsamości oraz upowszechnianie dziecięcej twórczości. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, oraz średnich, czyli rozpiętość wiekowa sięgała od 5 do 17 lat! Zgłosiło się aż 130 osób z województwa podlaskiego, m.in. z Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Białegostoku, Szepietowa, Gródka, Zabłudowa, Orli, Narewki, czy Czeremchy. Nadesłane zostały przepiękne prace, każda wyjątkowa, każda niepowtarzalna. Na uwagę zasługuje fakt, że dzieci potrafiły dostrzec wyjątkowość naszego Podlasia, jego wielokulturowość i trafnie wyszukać wyróżniające nasz region symbole i motywy.

Komisja konkursowa miała niezwykle trudne zadanie. Prace oceniała komisja: Eliza Proszczuk –dr sztuk plastycznych, wykładowczyni ASP w Warszawie, artystka z Białegostoku mieszkająca i tworząca w Warszawie, Mirosław Zdrajkowski-artysta plastyk związany z kulturą białoruską z Białegostoku, oraz Agata Łuksza-grafik i ilustratorka książek dla dzieci z Hajnówki. Komisja przyznała 43 nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

 

KATEGORIA I: PRZEDSZKOLE

I NAGRODA: Karolina Dunda z Hajnówki

I NAGRODA: Tomasz Bazyluk z Zabłudowa

II NAGRODA: Lena Czurak z Hajnówki

III NAGRODA: Julia Sawczuk z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Zuzanna Sadowska z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Joanna Wasilczuk z Zabłudowa

WYRÓŻNIENIE Julian Buszko z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Aleksandra Korolko z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Aleksandra Gierasimiuk z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Łukasz Sic z Zabłudowa

 

KATEGORIA II: KLASY I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I NAGRODA: Maria Boreczko z Hajnówki

I NAGRODA: Aleksandra Kulesza z Bielska Podlaskiego

II NAGRODA: Ewa Siemiżon z Gródka

II NAGRODA: Maria Szpilko z Hajnówki

III NAGRODA: Szymon Dobosz z Hajnówki

III NAGRODA: Kornelia Pęczkowska z Bielska Podlaskiego

WYRÓŻNIENIE: Nikita Troc z Bielska Podlaskiego

WYRÓŻNIENIE: Melania Troc z Bielska Podlaskiego

WYRÓŻNIENIE: Oksana Masalska z Bielska Podlaskiego

WYRÓŻNIENIE: Jakub Konończuk z Gródka

WYRÓŻNIENIE: Aleksandra Stolarewska z Dubin

WYRÓŻNIENIE: Magdalena Gerez z Bielska Podlaskiego

 

KATEGORIA III: KLASY IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I NAGRODA: Jakub Charytonow z Hajnówki

I NAGRODA: Zoja Buszko z Hajnówki

II NAGRODA: Igor Stolarewski z Dubin

III NAGRODA: Alicja Pawłowska z Szepietowa

III NAGRODA: Anna Stepaniuk z Czeremchy

WYRÓŻNIENIE: Kalisa Petrovska z Białegostoku

WYRÓŻNIENIE: Lena Kowalewska z Bielska Podlaskiego

WYRÓŻNIENIE: Piotr Letko z Białegostoku

WYRÓŻNIENIE: Oriana Struczyk z Orli

WYRÓŻNIENIE: Hanna Bura z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Alicja Palenceusz z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Zuzanna Radziwoniuk z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Lena Kubajewska z Orli,

WYRÓŻNIENIE: Gabriel Misiejuk z Hajnówki

 

KATEGORIA IV: SZKOŁY ŚREDNIE

I NAGRODA: Gabriela Szwedko z Bielska Podlaskiego

I NAGRODA: Justyna Ostapkowicz z Hajnówki

II NAGRODA: Natalia Kulik z Hajnówki

III NAGRODA: Natalia Głowacka z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Paulina Kraśko z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Gabriela Kaźmierczak z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Maria Kordiukiewicz z Bielska Podlaskiego

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 30 czerwca 2022 r. Dyrektor Muzeum Tomasz Tichoniuk oraz jurorka Agata Łuksza wręczyli pamiątkowe dyplomy i nagrody, oraz otwarta została wystawa nagrodzonych prac, która dostępna będzie do oglądania w Muzeum przez rok czasu.

Organizatorzy chcieliby serdecznie podziękować jurorom, nauczycielom i opiekunom, dzieci, którzy nadesłali prace na nasz konkurs, pogratulować zwycięzcom, oraz życzyć dalszych sukcesów i poszukiwań twórczych. Serdeczne podziękowania należą się również sponsorom nagród w konkursie.

Tekst/fot: Agnieszka Tichoniuk

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Konkurs realizowany w ramach zadania „Przygraniczny Alians Etniczny" współfinansowanego z budżetu miasta Hajnówka.