Już trzy wystawy etnograficzne są do obejrzenia w Muzeum, do multimedialnej wystawy o białoruskim rzemiośle dołączyły zmodernizowane w tym roku kolejne dwie wystawy zyskując również multimedialny charakter i nowy kształt.

 

 

Wystawy stałe

Gromadzone przez wiele lat eksponaty dokumentujące życie i kulturę materialną Białorusinów Podlasia prezentowane są na trzech stałych wystawach etnograficznych. Wyeksponowane zostały tylko najważniejsze i najciekawsze zabytki znajdujące się w Muzeum.

W roku 2011 powstała nowa multimedialna wystawa dotycząca rzemiosła, zaś w 2016 przeprowadzono modernizację dwóch istniejących wystaw nadając im multimedialny charakter.

 

Białoruska zagroda”

Wystawa etnograficzna pokazująca typową wiejską zagrodę Białorusinów Podlasia. Ekspozycja jest symbolicznym odwzorowaniem zagrody i przestrzeni wiejskiej – można zobaczyć tu wiejską chatę, stodołę, spichlerz. Na sali zgromadzono ponad 70 eksponatów z przełomu XIX / XX w., stanowiących dziedzictwo kultury materialnej Białorusinów Podlasia. Zgromadzone muzealia to min.: pług, jarzmo, socha, wóz drabiniasty z zaprzęgiem typowym dla tej części kraju, cepy, kadłuby na zboże czy słomiane zasobniki tzw. „korobki”. Eksponaty pochodzą głównie z terenu wschodniej Białostocczyzny – powiat hajnowski, bielski, białostocki, sokólski. Dodatkowo ekspozycje wzbogacają wielkoformatowe fotografie min. z początku XX w. i okresu międzywojennego z terenów Podlasia i Polesia.

 

Białoruski Kalendarz”

Wystawa etnograficzna poświęcona życiu i pracy białoruskiej ludności Podlasia, ukazana została w cyklu rocznym.  Sala skomponowana została zgodnie z kalendarzem agrarnym podlaskich Białorusinów. Ekspozycja została zaaranżowana tak, by w dwunastu podcieniach pokazać wybrane, ważniejsze prace w gospodarstwie podzielone na poszczególne pory roku. Ukazane jest min. wysiew zboża, orka, młócenie zboża, sianokosy, miodobranie, żniwa, pieczenie chleba, wykopki. Zaprezentowano także  symboliczne wnętrze izby na „kalady” czyli wigilię Bożego Narodzenia. Ponad 150 eksponatów, archiwalne wyjątkowe zdjęcia i coś do posłuchania…..

 

 

Rzemiosło na białoruskiej wsi Podlasia”

Wystawa etnograficzna pokazuje kilka tradycyjnych rzemiosł, które odeszły w niepamięć. Wśród nich poznamy kowalstwo, garncarstwo, stolarstwo, kołodziejstwo czy bednarstwo a także tkaczkę w chacie. Całość zaaranżowana jest w ten sposób, by zwiedzający mógł zajrzeć do poszczególnych warsztatów, podpatrzeć rzemieślnika przy pracy lub porozglądać się pod jego nieobecność. Po wystawie oprowadza lektor zarówno po polsku jak i białorusku oraz angielsku. Na ekspozycji zgromadzono ok. 400 eksponatów z Białostocczyzny. Muzealia znakomicie uzupełniają archiwalne, unikatowe fotografie, niektóre ukazują nasze tereny nawet 100 lat temu.

Wystawa zrealizowana została w 2011 r.

Modernizację wystaw zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Ambasady Republiki Białoruś w Polsce.

 

 

Hajnówka. Brama do Puszczy”- wystawa zborowa malarstwa (Zbigniew Budzyński, Bogusława Czarkowska, Vidas Dregva, Piotr Gagan, Michał Janczuk, Wiktor Kabac, Manuela Kornecka, Maciej Milewski, Maria Najdek, Andrzej Sobieraj, Emilia Sobieraj, Waldemar Wojczakowski); prace powstały podczas pleneru malarskiego zorganizowanego z okazji obchodów jubileuszu 60 lat miasta Hajnówka w 2011r.