gru
10
2010
Drukuj Email

Muzeum jest jedynym ośrodkiem prezentującym bogactwo kulturowe, historię i tradycję Podlasia zamieszkałego przez białoruską mniejszość narodową. Wszystkich korzystających z gościny i noclegu na cudnym Podlasiu zapraszamy serdecznie w nasze muzealne progi. Zbiory Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce gromadzone są w dwóch zasadniczych działach, a mianowicie: etnograficznym oraz historyczno-artystycznym. Dzięki przekazywanym darom od instytucji i indywidualnych osób zbiory stale się powiększają. Muzealia nasze dokumentują kulturę materialną Białorusinów głównie z Białostocczyzny z okresu od końca XIX .

Zgromadzone eksponaty stanowiły wyposażenie budynków mieszkalnych i gospodarskich, związanych z rolnictwem, z obróbką zboża, lnu, narzędzi ciesielskich, stolarskich i kowalskich, narzędzi i przyrządów tkackich, tkanin,  a także środków transportu.