gru
10
2010
Drukuj Email

O STOWARZYSZENIU:

„Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce” jest niezależną organizacją pozarządową. Powstało z inicjatywy białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Budowa Muzeum  trwała  dwadzieścia lat - od początku lat osiemdziesiątych XX wieku Przedsięwzięcie wspierali przedsiębiorcy, instytucje i ludzie dobrej woli - mieszkańcy regionu, całego kraju i zagranicy, ogromne wsparcie wniósł także Rząd Republiki Białorusi. Inicjatywę wspierali Białorusini  z całego świata, od Australii, przez Włochy, po Stany Zjednoczone. Powstał obiekt służący białoruskiej ludności Białostocczyzny od wieków zamieszkujących Podlasie, oraz Białorusinom z całego świata.

 

Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowniczym 20 czerwca 1984 roku. Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 60 członków.

 

Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Białorusinów, m.in. poprzez kulturę materialną oraz inicjowanie i upowszechnianie szeroko pojętej działalności kulturalno - oświatowej współczesnej białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.

 

Wszystkim darczyńcom dziękujemy oraz zapraszamy wszystkich chętnych do członkostwa oraz zaangażowania w działalność naszego Stowarzyszenia.