09W ramach spóźnionej w tym roku Nocy Muzeów 30 grudnia 2021 w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce otwarta została wystawa podsumowująca plener malarsko -rzeźbiarski. Plener odbył się w X – XI 2021 w Hajnówce i okolicach. W plenerze wzięli udział artyści: Daniel Gromacki, Jan Milczarek, Stanisław Poskrobko, Marek Sapiołko, Mirosław Zdrajkowski.

 

Tematem wiodącym rzeźb i obrazów była ,,Moja mała Ojczyzna”. Jest to odniesienie do słów Sokrata Janowicza „Termin „mała ojczyzna” implikuje istnienie „dużej ojczyzny”. Tę pierwszą, zaczątkową, ma się raz na zawsze, niczym owo miejsce urodzenia. Druga natomiast jest kategorią wybitnie ideologiczną, kojarzącą się z przynależnością państwową. (…) Patriotyzm rodzi się na progu domostwa ojcowskiego. Nie pokochawszy zapyziałego miejsca urodzenia - nie pokocha się Polski.”.i A co to jest mała ojczyzna? Dalej autor tłumaczy: „dom, matka, ojciec, brat, ciotki, wujkowie, obejście, pies podwórzowy, kury, owce, krowa, łany zbóż, łąka, cerkiew, wesela, chrzciny, pogrzeby, koledzy (potem koleżanki), wieczornice, zabawy na pastwisku, horror folklorystyczny. I tysiąc innych przedmiotów oraz sytuacji…

I właśnie małe ojczyzny artystów rzeźbiarzy okazały się być utożsamione z babcią i dziadkiem siedzącym na ławeczce, grajkiem z sopiłką, czy z takimi zawodami jak kołodziej, czy kiszenie kapusty w beczce oraz z Duchem Puszczy- strażnikiem domostwa. W obrazach artystom bliska była podlaska wieś ukazana dosłownie czy też bardziej odrealniona, Puszcza Białowieska, Dąb Dunin będący Drzewem Roku 2021, drewniane chaty i ręcznik obrzędowy ukazany w malarskiej formie czy ….zaprzyjaźniony zespół rockowy …. Jak pokazał plener można wyrazić wiele uczuć związanych z miejscem, z którego się pochodzi z Małą-Wielką Ojczyzną.

Oprawę muzyczną podczas wernisażu zapewnił muzyk grający na akordeonie Grzegorz Drużba z Hajnówki.

Powstałe podczas pleneru prace można będzie oglądać w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce przez najbliższe miesiące.

Organizatorem pleneru było Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL, w partnerstwie z Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Agnieszka Tichoniuk

i Sokrat Janowicz, Terra incognita: Białoruś, Białystok 1993, s. 61, 64