UWAGA! Przedłużony IX. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa".

Odsłony: 5033

0071_miniFestiwal Białoruskiej Piosenki Autorskiej i Poezji Śpiewanej - Bardauskaja Vosień organizowany jest przez Szczyty –Związek Promocji i Edukacji Kultury Białoruskiej po raz XX. W Hajnówce gościł po raz ósmy. W tym roku 24 października gościliśmy Mińsk reprezentowany przez Kasię Kamocką i zespół Re1ikt. Koncert w tym roku odbył się wyjątkowo w Pub-ie 300 Cegieł funkcjonującym przy Muzeum Białoruskim i zgromadził niemałą publiczność. Korzystając z Alfabetu Bardauskaj Vosieni przygotowanego przez organizatorów:

 

 

Odsłony: 4597

0070_mini22 października 2013 w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej odbyły się warsztaty plastyczne. Tematem było nasze miasto - Hajnówka. Dzieci najpierw zapoznały się z wystawą poplenerową pokazującą Hajnówkę widzianą oczyma artystów plastyków. Wystawa oraz plener były zorganizowane w 2011 roku z okazji jubileuszu 60-lecia naszego miasta.

Odsłony: 4201
0069_miniChytra leży w gminie Hajnówka. Wieś powstała przed 1611 rokiem, w XX wieku był tu przystanek kolejowy. Ta duża wieś liczy około 100 mieszkańców, zachowały się tu jeszcze liczne przykłady tradycyjnego drewnianego budownictwa wiejskiego.
Odsłony: 5424

0068_miniLewkowo to duża wieś znana wszystkim z cegieł wytwarzanych przez przedsiębiorstwo Ceramiki od 1968 r. oraz cerkiew św. Piotra i Pawła z XVIII wieku.

Odsłony: 4717

0067_miniFestyn w Starym Korninie zakończył 5. edycję Białoruskich Festynów organizowanych przez Muzeum Białoruskie w Hajnówce. W 2013 roku odwiedziliśmy 6 miejscowości w których frekwencja pokazała, że jeszcze „TAM ŻYWUĆ LUDZI”. I tak, festyny odbyły się w: Waśkach (gm. Narew), Suchowolcach (gm. Kleszczele), Podrzeczanach (gm. Czyże), Lewkowie Starym (gm. Narewka), Chytrej (gm. Hajnówka), oraz Starym Korninie (gm. Dubicze Cerkiewne). Tym samym w ciągu pięciu lat odbyło się 35 takich festynów w miejscowościach województwa Podlaskiego.

Odsłony: 47710064_miniW 2013 r. Muzeum Białoruskie w Hajnówce świętuje 30 lat szczytnej idei jaką było stworzenie „Domu Białorusina” właśnie w Hajnówce. Przez cały rok wszystkie wydarzenia realizowane przez Muzeum organizowane są pod hasłem 30 lat. W minioną sobotę jednak odbyło się uroczyste zaakcentowanie jubileuszowego roku. Data uroczystych obchodów była nieprzypadkowa, bowiem dokładnie 29 VI 1983 roku plac w centrum Hajnówki został przeznaczony na budowę przyszłego Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej.

Odsłony: 5522

 

0062_miniKiermasze rękodzieła ludowego, koncerty zespołów z Polski i Białorusi, ziemniaczane przysmaki, warsztaty lepienia w glinie, plecionki ze słomy czy dłubanie „kapaniek” - to wszystko można było zobaczyć w niedzielę 2.06.2013 roku na 9. Białoruskim Festiwalu Etnograficznym w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Odsłony: 4997

0061_mini26 kwietnia 2013 r. odbyła się premiera spektaklu „Nie paszancawała” Sokrata Janowicza.

 

 

Odsłony: 4615

Aktualne wystawy w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce II 2013

Odsłony: 4972

 

Od lutego 2013 r. rozpoczynają się zajęcia PRACOWNI PLASTYCZNEJ działającej przy Muzeum. Najbliższe odbędą się 9 lutego w sobotę o godz. 10.00.

Odsłony: 5384

 

 0062_miniSuchowolce to duża wieś położona niedaleko Kleszczel. Dawniej nosiła nazwę Sucha Wola i pod taką wzmiankowana była w XVI wieku w akcie przekazania miasta Kleszczele przez króla Zygmunta Augusta podkomorzemu drohickiemu Stanisławowi Chądzyńskiemu. Dziś jest to wieś licząca ponad 100 numerów domów a najstarsza mieszkanka liczy sobie 104 lata

Odsłony: 4740